Beilagen & Soßen

Apfelrotkohl
Apfelrotkohl
8,90 €
Apfelrotkohl
Preis inkl. 7 % MwSt, 19 % MwSt
zzgl. Versand
Bratensauce
Bratensauce
6,90 €
Bratensauce
Preis inkl. 7 % MwSt, 19 % MwSt
zzgl. Versand
Rahmsoße
Rahmsoße
6,90 €
Rahmsoße
Preis inkl. 7 % MwSt, 19 % MwSt
zzgl. Versand
Tomatensugo
Tomatensugo
5,90 €
Tomatensugo
Preis inkl. 7 % MwSt, 19 % MwSt
zzgl. Versand